พระแก้วมรกด เนื้อทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 30 นิ้ว

ราคา 99,000 บาท 

สั่งจองล่วงหน้า 15-20 วัน

ขนาดขององค์พระ ความกว้าง 101 ซม. ลึก 64 ซม. สูง 1.69 เมตร

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก