พระแก้วมรกตปางฤดูร้อน หน้าตัก 20 นิ้ว

ราคา 9,500 บาท
แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี ส่งฟรี

พระแก้วมรกตสวยงาม ทรงคุณค่า
เป็นประธานได้ครับ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก