พระแก้วมรกตปางฤดูร้อน หน้าตัก 20 นิ้ว

พระแก้วมรกตสวยงาม ทรงคุณค่า
เป็นประธานได้ครับ

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน