พระแก้วมรกต เนื้อเรชิ่น ปิดทองเค หน้าตัก 30 นิ้ว สีแดง

ราคา 19,000 บท 

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี*

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก