พระแก้วมรกต 3 ฤดู ขนาด หน้าตัก 9 นิ้ว (เนื้อหยก)

ราคา 3,500 บาท / องค์

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี ส่งฟรี

พระแก้วมรกตสวยงาม ทรงคุณค่า
เป็นประธานได้ครับ

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์