พระแก้วเนื้อหยก หน้าตัก 30 นิ้ว

สั่งล่วงหน้าประมาณ 15 วัน

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

 

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก