พระแม่ธรณีทองเหลือง หน้าตัก 30นิ้ว พ่นทองทั้งองค์

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก