พระแม่ธรณีแบบยืน สูง 160 ซม. (หุ่นทองเหลือง ยังไม่ได้ตกแต่ง)

พระแม่ธรณีแบบยืน สูง 160 ซม.

(หุ่นทองเหลือง ยังไม่ได้ตกแต่ง)

ราคา 52,000 บาท
ค่าส่งต่างจังหวัดทั่วประเทศ 2,000 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก