พระแม่โพสพ ทองเหลือง รมมันปู ขนาด 30 นิ้ว

    ราคา 65,000 บาท 

     

    โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก