พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 25 นิ้ว สูง 170 ซม.

ค่าส่งต่างจังหวัด 2,000 บาทต่อ 2 องค์
แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก