พระไตรปิฎก (ฉบับสำหรับประชาชน)

฿820.00

พระไตรปิฎก (ฉบับสำหรับประชาชน)
ปกแข็งเย็บกี่อย่างดี ปั๊มทอง
ย่อความจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ๔๕ เล่ม รวมเล่มเดียวจบ

สุชีพ ปุญญานุภาพ จัดทำ
(มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

พิมพ์จำหน่าย ในราคา เผยแพร่พระพุทธศาสนา

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์
แอ็ด Line คลิ๊ก