โตกมุกกลม,ตลุ่มมุก
ตลุ่มมุก 16 นิ้ว
โตกมุกกลม,ตลุ่มมุก

พานตะลุ่มมุก หรือ ตลุ่มมุก

ตลุ่มมุกมีหลายขนาด เช่นเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว  ราคา  3,900 บาท
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  18  นิ้ว ราคา 4,200 บาท
จัดส่งทั่วประเทศ  ราคายังไม่รวมจัดส่งนะครับ

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน