พานตะลุ่มมุก หรือ ตลุ่มมุก

ตลุ่มมุกมีหลายขนาด เช่นเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว  ราคา  3,900 บาท
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  18  นิ้ว ราคา 4,200 บาท
จัดส่งทั่วประเทศ  ราคายังไม่รวมจัดส่งนะครับ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก