พานลาว (พานอะลูมิเนียม)

ราคา พานรัฐธรรมนูญ
หรือ พานลาว อลูมิเนียม
—————————————–
ขนาด 9 ซม.      ราคาส่ง 190 บาท/ใบ
ขนาด 10 ซม.    ราคาส่ง 350 บาท/ใบ
ขนาด 12 ซม.     ราคาส่ง 450 บาท/ใบ
ขนาด 14 ซม.    ราคาส่ง 580 บาท/ใบ
ขนาด  16 ซม.    ราคาส่ง 610 บาท/ใบ
ขนาด  18 ซม.    ราคาส่ง 760 บาท/ใบ
ขนาด  20 ซม.    ราคาส่ง 890 บาท/ใบ
ขนาด  22 ซม.    ราคาส่ง 950 บาท/ใบ
ขนาด  24 ซม.    ราคาส่ง 1,350 บาท/ใบ
ขนาด  36 ซม.    ราคาส่ง 1,950 บาท/ใบ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก