พานแว่นฟ้ามุก,เครื่องบวช,เครื่องกฐิน,บวช,กฐิน,พิธีบวช,พิธีกฐิน,งานบวช,งานกฐิน,พานแว่นฟ้าฝังมุก,
พานแว่นฟ้ามุก,เครื่องบวช,เครื่องกฐิน,บวช,กฐิน,พิธีบวช,พิธีกฐิน,งานบวช,งานกฐิน,พานแว่นฟ้าฝังมุก,
พานแว่นฟ้ามุก,เครื่องบวช,เครื่องกฐิน,บวช,กฐิน,พิธีบวช,พิธีกฐิน,งานบวช,งานกฐิน,พานแว่นฟ้าฝังมุก,

พานแว่นฟ้ามุก

พานแว่นฟ้าฝังมุกสวยงามทรงคุณค่า
งานปราณีต สำหรับวางผ้าไตรในงานพิธีบวช  หรืองานกฐิน

ราคาไม่แพง  จัดส่งทั่วประเทศ

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน