พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ทองเหลือง หน้าตัก 30 นิ้ว (เท่าองค์จริง)

เทวดาเมืองคอน 
พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน วัดพระธาตุน้อย
พระครูพิศิษฐ์อรรถการ หรือ ที่รู้จักกันทั่วไปว่า “พ่อท่านคล้าย”

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน