ย่ามผ้าไหมเทียม สีเขียว แบบเย็บตะเข็บคู่

ตาลปัตรแบบต่าง ๆ ราคาไม่แพง งานคุณภาพ
รับทำ รับปัก ย่ามผ้าไหม ผ้าโทเร ตาลปัตร พร้อมออกแบบตัวอย่างให้ดูก่อนเบื้องต้น
จนกว่าจะถูกใจ เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือ มูลนิธิต่างๆ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ที่ต้องการจะทำย่าม, ตาลปัตร เนื่องในงานทำบุญพิธีต่างๆ พร้อมออกแบบ
หรือทำแบบตัวอย่างให้ดูก่อน ท่านต้องส่งโลโก้ องค์กรหน่วยของท่าน
ที่จะทำย่าม ตาลปัตร หรือ บอกความต้องการของท่าน ราคาไม่แพง งานคุณภาพ

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์