ระฆังทองเหลือง ขนาด 9 กำ (ขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ 300 โล)

แกะสลักชื่อเจ้าภาให้ฟรี

รับประกันเสียงดังกังวาล
จากโรงหล่อคุณภาพมาตรฐานสูง

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์