ระฆังทองเหลือง ขนาด 9 กำ (ขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ 300 โล)

ราคาทองเหลือง  120,000 บาท
รวมขาตั้งเหล็ก และจัดส่งทั่วประเทศ

แกะสลักชื่อเจ้าภาให้ฟรี

รับประกันเสียงดังกังวาล
จากโรงหล่อคุณภาพมาตรฐานสูง

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน