ระฆังทองเหลือง ขนาด 9 กำ (ขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ 300 โล)

แกะสลักชื่อเจ้าภาให้ฟรี

รับประกันเสียงดังกังวาล
จากโรงหล่อคุณภาพมาตรฐานสูง

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก