ระฆังทองเหลือง เสียงดังกังวาล ขนาด 8 กำ

ราคา 88,000 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าภพาฟรี
จัดส่งทั่วประเทศ

เสีงดังกังวาล ลูกหนา จากโรงหล่องระฆังที่มากด้วยประสบการณ์

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์