ระฆังทองเหลือง เสียงดังกังวาล ขนาด 8 กำ

ราคา 88,000 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าภพาฟรี
จัดส่งทั่วประเทศ

เสีงดังกังวาล ลูกหนา จากโรงหล่องระฆังที่มากด้วยประสบการณ์

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก