ระฆังทองเหลือง 10 กำ (ขนาดใหญ่มาก)

ราคา 190,000 บาท

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์