ระฆังทองเหลือง 6 กำ

ราคา 25,000 บาท
แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี
จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

เสียงดังกังวาล
เสียงไม่ดัง ไม่ถูกใจ ยินดีคืนเงิน 100%
โรงหล่อได้รับรางวัลสินค้าโอท๊อปของประเทศ

เป็นขนาดที่เหมาะกับหอระฆังทั่วๆไป

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก