ระฆังทองเหลือง 7 กำ ขนาดใหญ่ เสีงดังกังวาล

การถวายระฆังนั้น ถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่มีความสำคัญ
เป็นสมบัติทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า ศาสนสมบัติ
ระฆัง ทองเหลือง เสียงดังกังวาล ราคาไม่แพง
จัดส่งทั่วประเทศ แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

 

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก