ระฆังลงหิน ขนาด 4.5 กำ เสียงดังกังวาล

ราคา 19,500 บาท

สั้งจองล่วงหน้า 15-20 วัน

แกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก