ระฆังลงหิน ขนาด 9 กำ เสียงดังกังวาล

ราคา 220,000 บาท

แกะสลักชื่อเจ้าฟรี

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก