ระฆังสัมริด 7 กำ ราคาไม่แพง

เหมาะกับหอระฆัง เป็นระฆังที่มีเสียงดังกังวาล
ไพเราะกว่าทองเหลือง
สั่งหล่อล่วงหน้าประมาณ 7-10 วันทำการ

แกะสลักชื่อเจ้าภาพฟรี

จัดส่งทั่วประเทศ

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน