ราคา กลองเพลอีสาน

ราคากลองเพลอีสาน งานคุณภาพ

-กว้าง70ชม.พร้อมขาตั้งราคาชุดละ 35,000 บาท
-กว้าง 80 cm พร้อมขาตั้งราคาชุดละ 39,000 บาท
-กว้าง 90 cm พร้อมขาตั้งราคาชุดละ 49,000 บาท
-กว้าง 100 ซมพร้อมขาตั้งราคาชุดละ 62,000 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก