ราคา เชิงเทียนพรรษากลีบบัว โลหะ

เชิงเทียนพรรษากลีบบัว โลหะ
ขนาด 5 ซม. 
ราคาส่ง 150 บาท/อัน
ขนาด 7 ซม.   ราคาส่ง 190 บาท/อัน
ขนาด 9 ซม.   ราคาส่ง 265 บาท/อัน
ขนาด 12 ซม.  ราคาส่ง 320 บาท/อัน
ขนาด 15 ซม.  ราคาส่ง 430 บาท/อัน

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก