รูปเหมือน ราชการที่ ๙ ขนาด 30 นิ้ว เท่าองค์จริง
รูปเหมือนราชการที่ 9 ทองเหลือง ขนาด เท่าองค์จริง
รูปเหมือน ราชการที่ ๙ ขนาด 30 นิ้ว เท่าองค์จริง

รูปเหมือน ร.๙ ทองเหลือง ทรงเครื่อง ขนาด 30 นิ้ว (ขนาดเท่าองค์จริง)

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน