รูปเหมือน ร.๙ ทองเหลือง ทรงเครื่อง ขนาด 30 นิ้ว (ขนาดเท่าองค์จริง)

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์