รูปเหมือน ร.๙ ทองเหลือง ทรงเครื่อง ขนาด 30 นิ้ว (ขนาดเท่าองค์จริง)

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก