ร.๕ ครึ่งองค์ เนื้อทองเหลือง รมดำ สูงรวมประมาณ 50 ซม.

ราคา 14,000 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก