ร.๖ ขนาด 5 นิ้ว สำหรับไว้บูชาที่โต๊ะหมู่,หิ้งพระ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก