ร.๖ ขนาด 5 นิ้ว สำหรับไว้บูชาที่โต๊ะหมู่,หิ้งพระ

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์