ร.6 ทองเหลือง รมดำ ขนาด 20 นิ้ว สูงประมาณ 150 ซม.

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์