ร.6 ทองเหลือง รมดำ ขนาด 20 นิ้ว สูงประมาณ 150 ซม.

ราคาทองเหลือง 35,000 บาท

ขนาด ความสูง 1 เมตร ราคา 17,000-

ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง นะครับ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก