ร.6 ทองเหลือง รมดำ ขนาด 20 นิ้ว สูงประมาณ 150 ซม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ สั่งผ่าน Line