ร.๙ ครึ่งองค์ เนื้อทองเหลือง รมดำ สูงรวมประมาณ 50 ซม.

ราคา 14,000 บาท

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์