ร.6 ทองเหลือง รมดำ สูง รวม 160 ซม. ฐานกว้าง 40*40 ซม.

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์