ฤๅษียืน 30 นิ้ว ถือพัด-ถือย่าม สีมันปูทาทอง ฤาษี บรมครูแห่งสรรพวิชา

ฤาษี’บรมครูแห่งสรรพวิชา
ติดต่อสอบถามได้

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก