สมเด็จพระจักรพรรดิ์ ทองเหลือง หน้าตัก 60 นิ้ว ฐานสูง

สมเด็จพระจักรพรรดิ์ 60 นิ้ว ฐานสูง

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์