สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขนาด 14 นิ้ว เนื้อทองเหลือง

ราคา 32,000 บาท
สั่งล่วงหน้า 7-15 วัน

แกะสลักชื่อเจ้าพฟรี

องค์ท่านสวยงามตามรูปภาพตัวอย่างเลย

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก