สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขนาด 20 นิ้ว เนื้อทองเหลือง

ราคาทองเหลือง 25,000 บาท
ส่งต่างจังหวัดมีค่าส่ง 1,000 บาท
ทั่วประเทศไทย

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก