พระสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ทรงเครื่อง หน้าตัก 80 นิ้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ดังนี้

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน