พระสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ทรงเครื่อง หน้าตัก 80 นิ้ว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ดังนี้

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก