สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 40 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ประดับพลอย

ติดต่อสอบถามได้ดังนี้

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์