สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 40 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ประดับพลอย

ราคาทองเหลือง 280,000 บาท
สั่งจองล่วงหน้า 25 วัน

ติดต่อสอบถามได้ดังนี้

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก