สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 40 นิ้ว เนื้อทองเหลือง ประดับพลอย

ติดต่อสอบถามได้ดังนี้

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ สั่งผ่าน Line