หนังสือคัมภีร์ปาฏิโมกข์ (พระใช้สวดทุก ๑๕ ค่ำ) และกล่องบรรจุคัมภีร์

฿1,400.00

หนังสือปาฏิโมกข์,พระคัมภีร์บาลี ปาฏิโมกข์

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน