หลวงปูโต หน้าตัก 30 นิ้ว เนื้อไฟเบอร์ พิมพ์สวยองค์ใหญ่

ราคา 19,900
*กรุงเทพส่งฟรี
ต่างจังหวัดมีค่าส่ง  2,000 บาท ทั่วประเทศ
แกะสลักชื่อเจ้าภาพให้ฟรี

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์