หลวงปู่โต 30 นิ้ว เนื้อทองเหลือง รมดำ

ราคาทองเหลือง 53,000 บาท

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์