หลวงปู่โต 30 นิ้ว เนื้อทองเหลือง รมดำ

ราคาทองเหลือง 53,000 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก