หลวงพ่อโสธร ทองเหลือง ปิดทองคำแท้ หน้าตัก 7 นิ้ว

ขนาดขององค์พระ

ความสูง 32 ชม.

กว้าง 25 ชม.

ลึก 14 ชม.

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก