หลวงพ่อโสธร ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว ความสูงโดยรวม 190 ซม.

ราคา 79,000 บาท
ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาทองเหลือง
โปรดโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับ

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก