หลวงพ่อโสธร ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว ความสูงโดยรวม 190 ซม.

หมวดหมู่: