หลวงพ่อโสธร ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว ความสูงโดยรวม 190 ซม.

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน