หลวงพ่อโสธร ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 50 นิ้ว (2)

*ราคา 150,000 บาท
ไม่รวมจัดส่งต่างจังหวัด
สั่งจอง 20 วัน
มัดจำ 30%

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก