หลวงพ่อโสธร-ทองเหลือง-พ่นทอง-หน้าตัก-40-นิ้ว. ฐานเตี้ย.

หลวงพ่อโสธร-ทองเหลือง-พ่นทอง-หน้าตัก-40-นิ้ว. ฐานเตี้ย.

ราคา 45,000 บาท

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์