หลวงพ่อโสธร ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว ความสูงโดยรวม 190 ซม. (ฐานสีแดง)

ราคาทองเหลือง 79,000 บาท
*ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาทองเหลืองในตลาด

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก