หลวงพ่อโสธร เนื้องทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 50 นิ้ว ฐานสูง

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์