หีบบรรจุ พระคัมภีร์บาลีปาฏิโมกข์

฿2,900.00

ตู้บรรจุหนังสือคัมภีร์ปาฏิโมกข์ ปิดทองประดับพลอยสวยงาม ทรงคุณค่า

*จัดส่งฟรีโดยเคอรี่

ราคานี้ไม่รวมคำภีร์นะครับ

คำภีร์ปาฏิโมกข์ 1,200 บาท

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์
แอ็ด Line คลิ๊ก