องค์พ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ 30 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์