เก้าอี้ไม้สัก วราท้าวแขน ขนาดใหญ่นั่งสบาย เสริมสปริง หุ้มหนังครีม แต่งหมุดทองรอบชิ้นงาน แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี (รุ่นนิยม)

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก