เจดีย์บรรจุพระธาตุ ประดับคริสตัล ปิดทองแท้ ( 2 ชั้น) เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิ้ว

19,000 บาท

ผอบ เจดีย์ อคริลิค บรรจุพระธาตุ
ประดับเพชรพลอย สวยงามทรงคุณค่า

 

โทร. 081 448 8585 คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์ คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์ แอ็ด Line คลิ๊ก